İstanbul/Türkiye
+90 (216) 494 50 72
info@deryagroup.com

Politikalarımız

Kalite Politikamız

DERYA GROUP, Denizcilik ve Endüstri sektöründe ileri teknolojiyi ve modern mühendislik çözümlerini kullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve personeli ile müşterilerine güvenilir, sorunsuz hizmet sunmayı ilke olarak benimsemiştir.
Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan çalışanlarımız, kalitemizin temelidir. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı titiz çalışmalarımız ve sunduğumuz hizmettir.
Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini ve uygulanabilir şartları yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek “Kalite Politikamız”dır.

 

Çevre Politikamız

 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
 • Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
 • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu  görüşüne açık olacaktır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • DERYA GROUP olarak değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” ve ilgili taraflara açık olacağız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği tüm DERYA GROUP çalışanlarının sorumluluğudur.
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.
 • DERYA GROUP ’da İş Sağlığı ve Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.
 • Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
 • Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.
 • DERYA GROUP ’ da; ISO 45001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.
 • İş Güvenliği kapsamında, Çalışanlarımızın , çalışan temsilcilerimizin ve tesislerimize gelen tedarikçilerimizin danışma ve katılımı için gerekli ortam sağlanacaktır
 • Faaliyetlerimizden kaynaklana tüm iş güvenliği tehlikeleri, riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir
 • DERYA GROUP ’ da iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır ve sürekli iyileştirilecektir.